Sản phẩm & Dịch vụ

Nhà thép tiền chế

Nhà thép tiền chế là nhà thép được làm sẵn theo yêu cầu về kiến trúc và kỹ

Kết cấu thép

Thép kết cấu là một dòng sản phẩm đa dạng của DSS STEEL với khả năng cung cấp cho nhiều công trình ứ

Chi tiết cơ khí

Các chi tiết phục vụ cho các máy móc cơ khí trong Công Nghiệp.  

Dịch vụ

Thiết Kế - Sản Xuất - Lắp Dựng