danh sách dự án

AVAL FACTORY

Image Image Image Image Image Image
Ngành nghề SX:
Địa điểm:VINH LOC - TPHCM
Đơn vị tổng thầu:
Ngành nghề:Công nghiệp
Khu vực:Miền Nam
Quy mô:m215000
tấn0
Các dự án khác: