danh sách dự án

NHÀ MÁY THÚ NHỒI BÔNG DREAMVINA

Image Image Image Image
Ngành nghề SX:THÚ NHỒI BÔNG
Địa điểm:TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG
Đơn vị tổng thầu:
Ngành nghề:Công nghiệp
Khu vực:Miền Nam
Quy mô:m230000
tấn0
Các dự án khác: