danh sách dự án

XƯỞNG MỘC

Image Image Image
Ngành nghề SX:XƯỞNG GỖ
Địa điểm:ĐỒNG NAI
Đơn vị tổng thầu:
Ngành nghề:Công nghiệp
Khu vực:Miền Nam
Quy mô:m210000
tấn0
Các dự án khác: