danh sách dự án

DIC - NĂM 2022 (KHO SỐ 01)

Image Image Image Image Image Image Image
Ngành nghề SX:CÔNG NGHIỆP
Địa điểm:BRVT
Đơn vị tổng thầu:T.CONS
Ngành nghề:Công nghiệp
Khu vực:Miền Nam
Quy mô:m230000
tấn880
Các dự án khác: