danh sách dự án

KHO & XƯỞNG ICD LONG BÌNH ĐÃ THỰC HIỆN ( NHIỀU GIAI ĐOẠN )

Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Ngành nghề SX:KHO & XƯỞNG
Địa điểm:ĐỒNG NAI
Đơn vị tổng thầu:
Ngành nghề:Công nghiệp
Khu vực:Miền Nam
Quy mô:m22600000
tấn0
Các dự án khác: