danh sách dự án

KHO SỐ 6 CFS TÂN CẢNG CÁT LÁI

Image Image Image
Ngành nghề SX:KHO
Địa điểm:Đồng Nai
Đơn vị tổng thầu:
Ngành nghề:Công nghiệp
Khu vực:Miền Nam
Quy mô:m214000
tấn350
Các dự án khác: