danh sách dự án

NHÀ MÁY BAO BÌ NHỰA TÂN HIỆP LỢI

Image
Ngành nghề SX:
Địa điểm:TÂN TẠO - TPHCM
Đơn vị tổng thầu:
Ngành nghề:Công nghiệp
Khu vực:Miền Nam
Quy mô:m25000
tấn0
Các dự án khác: