danh sách dự án

KHO 3 CTY VẬN TẢI BỘ - TÂN CẢNG

Image Image Image Image Image Image Image Image
Ngành nghề SX:
Địa điểm:ICD TAN CANG - LONG BINH - DONG NAI
Đơn vị tổng thầu:
Ngành nghề:Công nghiệp
Khu vực:Miền Nam
Quy mô:m225000
tấn0
Các dự án khác: