danh sách dự án

NHÀ KHO PETEC GĐ1&2

Image Image Image Image Image
Ngành nghề SX:KHO NGOẠI QUAN
Địa điểm:KCN NAM TAN UYÊN - BÌNH DƯƠNG
Đơn vị tổng thầu:
Ngành nghề:Công nghiệp
Khu vực:Miền Nam
Quy mô:m260000
tấn0
Các dự án khác: