danh sách dự án

CÔNG TY THỦY SẢN LỘC AN

Image Image
Ngành nghề SX:THỦY SẢN
Địa điểm:BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Đơn vị tổng thầu:
Ngành nghề:Công nghiệp
Khu vực:Miền Nam
Quy mô:m23500
tấn52
Các dự án khác: