danh sách dự án

XƯỞNG GỖ TÁM QUỲNH

Image Image
Ngành nghề SX:XƯỞNG GỖ
Địa điểm:BÌNH DƯƠNG
Đơn vị tổng thầu:
Ngành nghề:Công nghiệp
Khu vực:Miền Nam
Quy mô:m20
tấn0
Các dự án khác: