danh sách dự án

NHÀ XƯỞNG CÔNG TY A&N

Image
Ngành nghề SX:
Địa điểm:TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG
Đơn vị tổng thầu:
Ngành nghề:Công nghiệp
Khu vực:Miền Nam
Quy mô:m22500
tấn0
Các dự án khác: