danh sách dự án

XN CAO SU - DỰ ÁN Z751

Image Image Image Image Image Image Image
Ngành nghề SX:
Địa điểm:LONG BINH - DONG NAI
Đơn vị tổng thầu:
Ngành nghề:Công nghiệp
Khu vực:Miền Nam
Quy mô:m20
tấn0
Các dự án khác: