danh sách dự án

XÍ NGHIỆP CAO SU

Image
Ngành nghề SX:SẢN XUẤT CAO SU
Địa điểm:ĐỒNG NAI
Đơn vị tổng thầu:
Ngành nghề:Công nghiệp
Khu vực:Miền Nam
Quy mô:m210000
tấn0
Các dự án khác: