danh sách dự án

NHÀ XƯỞNG STARFLEX GIAI ĐOẠN 02 VŨNG TÀU

Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Ngành nghề SX:XƯỞNG
Địa điểm:BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Đơn vị tổng thầu:
Ngành nghề:Công nghiệp
Khu vực:Miền Nam
Quy mô:m211000
tấn0
Các dự án khác: