danh sách dự án

NHÀ XƯỞNG NHẬT BẢN - TỔNG CTY TÍN NGHĨA

Image Image Image Image Image
Ngành nghề SX:
Địa điểm:NHƠN TRẠCH - ĐỒNG NAI
Đơn vị tổng thầu:
Ngành nghề:Công nghiệp
Khu vực:Miền Nam
Quy mô:m215000
tấn0
Các dự án khác: