danh sách dự án

PHẠM GIA - GUAN RUI

Image Image Image Image
Ngành nghề SX:GỖ
Địa điểm:KCN TÂN BÌNH - TỈNH BÌNH DƯƠNG
Đơn vị tổng thầu:
Ngành nghề:Công nghiệp
Khu vực:Miền Nam
Quy mô:m240000
tấn22000
Các dự án khác: