danh sách dự án

ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC (CẦU TÂY)

Image Image Image Image
Ngành nghề SX:KẾT CẤU THÉP
Địa điểm:BÌNH DƯƠNG
Đơn vị tổng thầu:
Ngành nghề:Công nghiệp
Khu vực:Miền Nam
Quy mô:m2400
tấn350
Các dự án khác: