danh sách dự án

NHÀ KHO VSIP2 - GIAI ĐOẠN 2

Image Image Image Image
Ngành nghề SX:KHO & XƯỞNG
Địa điểm:BÌNH DƯƠNG
Đơn vị tổng thầu:
Ngành nghề:Công nghiệp
Khu vực:Miền Nam
Quy mô:m20
tấn0
Các dự án khác: