danh sách dự án

NHÀ XƯỞNG CÔNG TY SITTO

Image
Ngành nghề SX:
Địa điểm:KCN BIÊN HÒA 2 - ĐỒNG NAI
Đơn vị tổng thầu:
Ngành nghề:Công nghiệp
Khu vực:Miền Nam
Quy mô:m23000
tấn0
Các dự án khác: