danh sách dự án

NHÀ XƯỞNG VIỆT THĂNG LONG

Image Image
Ngành nghề SX:XƯỞNG SẢN XUẤT
Địa điểm:ĐỒNG NAI
Đơn vị tổng thầu:
Ngành nghề:Công nghiệp
Khu vực:Miền Nam
Quy mô:m20
tấn0
Các dự án khác: