danh sách dự án

GẠCH MEN NHÀ Ý

Image Image Image
Ngành nghề SX:NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH MEN
Địa điểm:BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Đơn vị tổng thầu:
Ngành nghề:Công nghiệp
Khu vực:Miền Nam
Quy mô:m216000
tấn380
Các dự án khác: